Gabay ng Mamimili sa Pagsusuri ng Mga Solusyon sa Pakikipag-usap sa AI

 

 

 

14 Mga Pangunahing Katanungan upang Matulungan kang Suriin ang Mga Solusyon sa AI sa Pag-uusap

Itanong sa mga vendor ang mahihirap na tanong na ito para mahanap ang tamang solusyon para sa iyong organisasyon

Kung sinusuri mo ang mga solusyon sa pakikipag-usap sa AI, mabilis mong makikita na maraming vendor ang nagsasabi ng parehong bagay, at mahirap ayusin ang ingay.

Mahalagang maging masinsinan kapag nag-a-assess ka ng iba’t ibang opsyon para maiwasan ang pagpili sa maling solusyon na mabibigo ang iyong mga customer, magpapataas ng kabuuang halaga ng pagmamay-ari (TCO), o mapapataas ang mga gastos sa pagkuha ng customer.

Kunin ang White Paper